Søger...
Søg

Ledelse og ordførere

SOCIALDEMOKRATERNES LEDELSE

 

 

Formand
Helle Thorning-Schmidt
thorningschmidt.dk

 

 

Partisekretær
Lars Midtiby

   

Næstformand
Frank Jensen              frank.kk.dk  
                      

   

Næstformand
Mogens Jensen
hjemmeside           


FOLKETINGSGRUPPENS LEDELSE

 

Parlamentarisk Leder

Helle Thorning-Schmidt

 

Gruppeformand

Leif Lahn Jensen

 

Næstformand

Ane Halsboe-Jørgensen

 

Næstformand

Mette Gjerskov

 

Politisk ordfører

Maja Panduro

 

Gruppesekretær

Ole Hækkerup

     
  Tilknyttet gruppeledelsen  
 
EU og udenrigsordfører


Morten Bødskov

 
Finansordfører
 

Jesper Petersen

 

ORDFØRERE (som konstitueret 24. oktober 2014)

 

Beskæftigelse

Lennart Damsbo-Andersen

 
By- og bolig
 

Jan Johansen
 
 

Børn og familie

 

Julie Skovsby 

 

Christiania

 

Mette Reissmann

 

Dyrevelfærd

 

Orla Hav

 

Erhverv

Thomas Jensen

 

Finans

Jesper Petersen

 

Folkeskole

Annette Lind

 

Forbrug

 

Anne Sina

 

Forebyggelse

Flemming Møller Mortensen

 
Uddannelse og forskning
 

Jeppe Bruus

 
Forsvar
 

Annette Lind

 

Fødevarer, landbrug og fiskeri

Orla Hav

 

Grundlov
 

John Dyrby Paulsen

 


Grønland og Færøerne


Flemming Møller Mortensen

 


Idræt


Flemming Møller Mortensen

 

Indfødsret

Karen Johanne Klint

 
Innovation
 

Karin Gaardsted

 
It- og tele

Karin Gaardsted

 


Kirke


Karen Johanne Klint

 
Klima, energi og bygninger
 

Jens Joel

 

Kommunal

Simon Kollerup

 

Kultur og medie

Troels Ravn

 
Landdistrikter og øer

Lennart Damsbo-Andersen

 


Ligestilling


Rasmus Horn Langhoff

 

Miljø

Mette Reissmann

 

Nordisk Råd

Karin Gaardsted

 
Psykiatri
 

Karen Johanne Klint

 

Ret

Trine Bramsen

 

Skat

Astrid Krag

 

Social

Pernille Rosenkrantz-Theil

 
Social dumping
 

Ane Halsboe-Jørgensen

 

Sundhed

Flemming Møller Mortensen

 

Transport

Rasmus Prehn

 

Turisme

 

Julie Skovsby

 
Udenrigspolitisk Nævn
 

Mette Gjerskov

 

Udenrigs

 

John Dyrby Paulsen

 
Udlændinge og integration

Ole Hækkerup

 
Udvikling
 

Mette Gjerskov

 

Erhvervsskoler, ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser

Ane Halsboe-Jørgensen

   
   
   

UDVALG
Som konstitueret af folketingsgruppen 24. oktober 2014.

F = formand for udvalget
NF = næstformand for udvalget
S = stedfortræder
M = mødeleder

Præsidiet
Mogens Lykketoft - F

Tingsekretær
Karen J. Klint
John Dyrby Paulsen

Udvalget for forretningsordenen
Leif Lahn Jensen
John Dyrby Paulsen
Karen J. Klint – M
Ole Hækkerup
Mogens Lykketoft – F
Torben Hansen


Underudvalget for Udvalget for Forretningsordenen
Leif Lahn Jensen – F

Udvalget til Valgs Prøvelse
Ane Halsboe-Jørgensen
Julie Skovsby - M + NF
Karen J. Klint
Mette Gjerskov
Thomas Jensen


Beskæftigelsesudvalget
Ane Halsboe-Jørgensen
Bjarne Laustsen
Jan Johansen
Jens Joel
Jacob Lund
Lennart Damsbo-Andersen - M
Pernille Rosenkrantz-Theil - F


By- og Boligudvalget
Bjarne Laustsen
Jan Johansen - M
Jens Joel
Orla Hav
Mette Reissmann - F
Simon Kollerup
Thomas Jensen


Børne- og Undervisningsudvalget
Ane Halsboe-Jørgensen
Karin Gaardsted
Julie Skovsby
Annette Lind - M
Orla Hav - F
Rasmus Horn Langhoff
Troels Ravn


Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Thomas Jensen - M
Mette Reissmann
Julie Skovsby
Karin Gaardsted - F
Trine Bramsen
Ole Sohn
Anne Sina

Europaudvalget
Trine Bramsen
Jeppe Bruus
Morten Bødskov - M + NF
Thomas Jensen
Jens Joel
Jacob Lund

Bjarne Laustsen

Finansudvalget
Jesper Petersen – M
Simon Kollerup
Rasmus Prehn
Ane Halsboe-Jørgensen
Thomas Jensen


Forsvarsudvalget
Annette Lind - NF + M (mødeleder under Maja Panduros barselsorlov)
Bjarne Laustsen
Jacob Lund
John Dyrby Paulsen 
Ole Hækkerup
Trine Bramsen
Doris Jakobsen


Færøudvalget
Flemming Møller Mortensen – M
Jesper Petersen
Karin Gaardsted
Astrid Krag
Rasmus Prehn
Thomas Jensen
Torben Hansen
Sjurdur Skaale - F

Grønlandsudvalget
Flemming Møller Mortensen – M
Orla Hav
Karin Gaardsted
Astrid Krag
Thomas Jensen
Torben Hansen
Doris Jakobsen– NF


Indfødsretsudvalget
Jens Joel
Karen J. Klint - M
René Skau Björnsson
Jeppe Bruus
Trine Bramsen


Kirkeudvalget
Flemming Møller Mortensen
Julie Skovsby
Karen J. Klint – F + M
Leif Lahn Jensen
Orla Hav
Rasmus Horn Langhoff
Ole Hækkerup

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Flemming Møller Mortensen
Jens Joel - M 
Jacob Lund
Jesper Petersen
Julie Skovsby
Karin Gaardsted
Pernille Rosenkrantz-Theil


Kommunaludvalget
Annette Lind
Anne Sina
Jan Johansen
Thomas Jensen
Torben Hansen
Rasmus Prehn
Simon Kollerup – M


Kulturudvalget
Flemming Møller Mortensen – F
Jan Johansen
Leif Lahn Jensen
Ole Sohn
Karin Gaardsted
Troels Ravn - M

Rasmus Prehn

Ligestillingsudvalget
Astrid Krag
Lennart Damsbo-Andersen
Pernille Rosenkrantz-Theil
Rasmus Horn Langhoff - M
Rasmus Prehn
Karin Gaardsted
Troels Ravn


Miljøudvalget
Yildiz Akdogan
Flemming Møller Mortensen
Jens Joel 
John Dyrby Paulsen
Mette Reissmann
Simon Kollerup
Torben Hansen - M

Retsudvalget
Jeppe Bruus
Julie Skovsby
Mette Reissmann
Astrid Krag
Rasmus Prehn
Trine Bramsen - M
Doris Jakobsen


Skatteudvalget
Ane Halsboe-Jørgensen
Astrid Krag - M
Jesper Petersen
John Dyrby Paulsen
Simon Kollerup
Thomas Jensen 
Pernille Rosenkrantz-Theil


Socialudvalget
Jens Joel
Julie Skovsby
Karen J. Klint
Astrid Krag
Mette Reissmann
Orla Hav - F

Pernille Rosenkrantz-Theil - M

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Anne Sina
Annette Lind
Flemming Møller Mortensen – M
Julie Skovsby
Karen J. Klint - F
Rasmus Horn Langhoff
Orla Hav 


Transportudvalget
Anne Sina
Karin Gaardsted
Mette Reissmann
Jens Joel
Orla Hav
Rasmus Horn Langhoff - F
Rasmus Prehn - M


Udenrigspolitisk Nævn
Mette Gjerskov – M + F
John Dyrby Paulsen
Orla Hav
Ole Hækkerup
Doris Jakobsen

Ane Halsboe-Jørgensen - S
Jens Joel - S
Morten Bødskov - S
Torben Hansen - S
Sjadur Skaale - S


Udenrigsudvalget
Ane Halsboe-Jørgensen
Jacob Lund
John Dyrby Paulsen - M
Morten Bødskov
Yildiz Akdogan
Mette Gjerskov - NF
Jeppe Bruus

Uddannelses- og forskningsudvalget
Jesper Petersen
Jeppe Bruus – M
Mette Reissmann 
Rasmus Prehn - F
Simon Kollerup
Yildiz Akdogan
Trine Bramsen


Udv. f. Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Bjarne Laustsen
Jesper Petersen
Karin Gaardsted
Mette Reissmann
Orla Hav - M
Pernille Rosenkrantz-Theil
Simon Kollerup

 

Udv. f. Landdistrikter og Øer
Annette Lind
Bjarne Laustsen
Jacob Lund
John Dyrby Paulsen
Lennart Damsbo-Andersen - M + NF
SImon Kollerup
Troels Ravn

 

Udv. f. Udlændinge- og Integrationspolitik
Jeppe Bruus 
Karen J. Klint
René Skau Björnsson
Anne Sina
Mette Reissmann - M
Troels Ravn - F
Trine Bramsen

Udv. vedr. Det Etiske Råd
Karen J. Klint – M + NF
Anne Sina
Annette Lind – S
Flemming Møller Mortensen – S


Tilsynet iht. Grundlovens §71
Karen J. Klint – M + NF
Julie Skovsby

Europarådets Parlamentariske Forsamling
Jacob Lund - F
Mette Reissmann – S

NATOs Parlamentariske Forsamling (NPA)
John Dyrby Paulsen - NF
Morten Bødskov - s

Nordisk Råd
Annette Lind
Leif Lahn Jensen
Karen J. Klint
Karin Gaardsted – M + NF
Sjurdur Skaale
Jacob Lund – S
Jens Joel – S
Yildiz Akdogan – S 
Doris Jacobsen - S


Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse (IPU)
Julie Skovsby
Orla Hav – NF
Ane Halsboe-Jørgensen – S
Jeppe Bruus – S


OSCEs Parlamentariske Forsamling (OSCE)
Ane Halsboe-Jørgensen - NF
Jeppe Bruus – S

Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (EMPA)
Morten Bødskov– NF

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Jesper Petersen
Ole Hækkerup (under Maja Panduros barselsorlov)


Folketingsgruppens kritiske revisorer
Trine Bramsen
Anne Marie Meldgaard (tidligere MFer)

Færdselssikkerhedskommissionen
Jan Johansen

Følgegruppen for Femern Bælt
Rasmus Prehn

Følgegruppen vedr. Sund og Bælt
Rasmus Prehn
Rasmus Horn Langhoff 

Kontaktudvalget for det tyske mindretal
Anne Sina

Landsskatteretten
Klaus Hækkerup (tidligere MFer)
Lissa Mathiasen (tidligere MFer)
Poul Qvist Jørgensen (tidligere MFer)

Lønningsrådet
Karen J. Klint
Torben Hansen
Leif Lahn Jensen – S
Rasmus Prehn – S

Nationalbankens Repræsentantskab
John Dyrby Paulsen (medlem af bestyrelsen)
Thomas Jensen

Observatør for Regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig
Anne Sina

Skatterådet
John Dyrby Paulsen

Statsrevisorer
Lennart Damsbo-Andersen
Pernille Rosenkrantz-Theil - S

Sydslesvigudvalget
Troels Ravn - F

Tilsynet med Folketingets bibliotek
Troels Ravn

Tilsynet vedr. de indsatte i kriminalanstalterne
Karen J. Klint

Udv. vedr. Efterretningstjenesterne
Mette Gjerskov - NF

Udv. vedr. Internationalt Ligestillingsarbejde (Internationalt Ligestillingsarbejde)
Rasmus Horn Langhoff

 

Medlemsportalen
Helle Thorning-Schmidt
Frit Forum
DSU

Socialdemokraterne
Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C
Tlf. 7230 0800
www.socialdemokraterne.dk